Zerbitzuak

Bizitza afektibo-sexual osasuntsu eta kontzientea edukitzeko, kudeaketa emozional egokia izateko edota teknologia berrien erabilera osasuntsua sustatzeko formakuntzak, aholkularitza zerbitzua, sentsibilizazio kanpainak eta baliabide didaktikoak eskaintzen ditugu.

Jendarteko eragile desberdin eta anitzei zuzendutako esku-hartze programak, tailerrak, hitzaldiak eta ikastaroak

Laranjta tanta trans

Neurrira egindako esku-hartze plan integralen diseinu eta garapena, planteatutako hezkuntza-helburuak lortzeko akonpainamendua eginez.

Urdin tanta trans

Jendartearen ongizate integrala sustatzeko sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainen sorkuntza.

Baliabideak

Baliabide didaktikoen diseinu eta prestakuntza ikaskuntza testuinguru formal, ez-formal eta informalean erabiltzeko.